گزارش تصویری

گزارش تصویری

برگزاری دیدار خیریه تیم های "هنرمندان گیلان" و منتخب "لشت نشاء" به نفع هم وطنان سیل زده